Silk Road Global Anti Pandemic Alliance

Business Support: Silu supply chain technology (YunNan) co. LTD.

Tel:   (0755)2372 4312 Shenzhen  /  (0871)6565 6128 YunNan

Mobile:  +86 199 2445 1108 / 186 6078 7902 / 151 6502 6413 

Email:  romain.li@srsct.com / zhen.du@srsct.com

Addr:  Room 1412A,Yishang Creative Build, south jiaan road, Baoan district, Shenzhen, China;

           Building 6, Yishan Neighborhood, Shibo Ecological City, Shibo Road, Qingyun Street, 

           Panlong District, Kunming, Yunnan, China.